Cestujte chytře

16. 10. 2014

Cestujete rádi? S rodinou, za zábavou, za různými aktivitami, nebo spíše pracovně a snažíte se v různých destinacích nalézt i čas pro sebe, své blízké či koníčky? Rádi byste cestovali co nejefektivněji a nedělali kompromisy v kvalitě letů, či ubytování? Jen málokdo v České republice zná možnost, kterak cestovat dle libosti, a přitom snížit Vaše náklady na pracovní i soukromé cesty až o 50%.

Fenomén cestování

Cestování, chcete-li - pak cestovní ruch – patří k jedněm z nejvýznamnějších ekonomických segmentů dnešní doby. Celosvětově zaměstnává přibližně 11% lidí a představuje kolem 10% celosvětového hrubého domácího produktu. I proto se většina zemí celého světa snaží zvýšit svou atraktivitu pro turisty a tím zvýšit svůj exportní potenciál. Pro desítky zemí je turistický ruch ekonomickým oborem č. 1, a ve většině států je jedním z nejdůležitějších odvětví ekonomiky vůbec. 20 nejčastěji navštěvovaných zemí pak inkasuje tři čtvrtiny veškerých příjmů, pramenících z turistického ruchu, a významně tak vylepšují svou hospodářskou bilanci. Mimochodem, zemí s největším počtem návštěvníků je Francie, kam ročně zavítá desetkrát více turistů, než do ČR?

Podle prognózy Světové organizace cestovního ruchu bude v roce 2020 po světě jezdit více než 1,6 miliardy turistů. Kolik celkově na svých cestách za 6 let utratí, lze velmi těžko predikovat, stejně jako se složitě dá stanovit, kolik utratí na svých cestách turisté dnes. Jen pro představu síly turistického průmyslu: podnikatelé v České republice utrží ročně od zahraničních turistů ročně kolem 150 miliard korun.

Jak funguje turistický byznys

Pracovní cesty lze řešit několika způsoby. Buď jsou cestující zaměstnanci velké korporace, a pak zpravidla využívají služeb specializovaných agentur, nebo mají jejich mateřské společnosti uzavřené nadnárodní kontrakty s nějakým významným světovým hráčem na trhu cestování. Nutno podotknout, že tyto kontrakty jsou uzavírány se zřetelem na velké trhy (= hodně zaměstnanců v dané zemi), nikoliv tak, aby byly pro firmu co nejvýhodnější ve všech zemích, kde působí. Pak se paradoxně dost často stává, že zaměstnanci české filiálky korporace cestují za vyšší ceny, než by si dokázali zajistit vlastními silami.

Pokud však taková centralizace neexistuje, provádějí se velmi často nákupy letenek a ubytování nahodile, popřípadě je řeší zaměstnanci v administrativní části firmy. A zde nastávají problémy, plynoucí buďto z neznalosti principů turistického byznysu, z nedostatečné motivace na efektivním nákupu či dokonce z  korupce, kdy si letecké a hotelové společnosti předcházejí asistentky, které u nich objednávají, odměnou v podobě voucherů na nákup zboží či služeb či zvýhodněním nákupu jejich vlastních služeb.

Existuje však ještě další možnost, a tou je využívání služeb globálního operátora nikoliv zprostředkovaně, ale napřímo, bez nutnosti využívání nějaké agentury či prostředníka. Turistický byznys funguje ve své podstatě jako kterýkoliv jiný v tom smyslu, že čím má nakupující subjekt větší nákupní potenciál, tím větší slevu od aerolinek či hotelu dostane. Část slevy si ponechá pro svůj provoz a zisk a část této slevy přenechá klientovi, který by ji samostatně nezískal. Cenová konkurenceschopnost takového operátora je pak odvislá od efektivity jeho fungování a objemu jeho nákupního potenciálu.

Přestože internet zásadně změnil svět cestování a nákupů souvisejících služeb, stále ještě podstatná část klientů využívá pro své soukromé cesty služeb cestovních kanceláří. Stále větší podíl cestovatelů si ale již konfiguruje své cesty samostatně a využívá k tomu veřejně přístupných cestovatelských portálů. Dostupné ceny jsou zpravidla o něco nižší než přímo v hotelech, ale liší se jen v řádu jednotek procent.

Až o polovinu nižší ceny

Můžete však za totéž platit podstatně méně, a to o až o polovinu, stanete-li se členem celosvětového cestovatelského klubu. Pak významně ušetříte nejen na pracovních cestách, ale i na svých soukromých, či zaplatíte méně za cestování či ubytování Vašich obchodních partnerů, které platí Vaše firma. A k tomu všemu navíc získáte celosvětovou garanci nejnižší možné ceny konkrétní letenky či ubytování. Pokud se totiž kdykoliv od nákupu objeví cena toho samého nižší, obdržíte nejen celý rozdíl zpět, ale jako bonus ještě 50% tohoto rozdílu.

Další informace naleznete na www.vyhodnecestovani.cz.