Mýty a fakta o operativním leasingu

27. 03. 2014

Stále více firem, a to i z řad menších, využívá k financování svých vozových parků operativní (nebo taky full-service) leasing, česky řečeno dlouhodobý pronájem automobilu (nejčastěji na tři až čtyři roky). O tomto způsobu pořizování a provozování firemních aut však koluje řada nepřesností a nepochopení, včetně jeho podstaty a účelu. Pojďme se tedy na klíčová fakta podívat formou odpovědí na nejčastější otázky.

Proč bych to pro naši firmu mělo být zajímavé?

Operativní leasing – pakliže je dobře nastaven a je dobře uzavřena smlouva – ušetří většině firem mezi 10 až 20% celkových nákladů na jejich vozový park. To dělá ročně na jednom typickém autě 20 až 40 tisíc Kč. K dalším výhodám finančního charakteru patří mj. to, že není třeba vydávat jednorázově velké částky na koupi vozu, či skládat akontaci. Vůz má firma v užívání a platí stejnou měsíční splátku po celou dobu nájmu. Hlavním důvodem využití je tedy významná finanční úspora, jsou zde ale i další přínosy, kterými je například úplné odstranění povinnosti se o auta starat a jednat se servisy či pojišťovnami, jasné cash flow, významné snížení náročnosti administrativy a zbavení se většiny rizik s provozem auta spojených (např. vývoj cen ojetin). Vůz totiž po celou dobu patří leasingové společnosti, nikoliv nájemci – ten jej jen používá v souladu s dohodnutými podmínkami.

Když je to tak výhodné, proč to již dávno nepoužívají všechny firmy?

Mezi malými a středními firmami používá operativní leasing zatím jen necelých 10% společností. Hlavní důvody doposud malého rozšíření jsou dva, přičemž dominantní je první z nich:

  • Firmy se domnívají, že celkové náklady spojené s operativním leasingem jsou vyšší, než když si vůz koupí a starají se o něj sami. To je v 90% případů chybná úvaha. Vede k ní neznalost aktuálních celkových nákladů spojených s provozem firemních aut, a tudíž jakékoliv objektivní srovnání není možné. Tvrzení, že operativní leasing je drahý, je pak jen nesprávnou hypotézou. Každá seriozní leasingová společnost pomůže zdokumentovat, jaké jsou aktuální celkové náklady, a až potom je možné je porovnat s její nabídkou.
  • Druhý důvod je spíše psychologický: řada majitelů českých firem není připravena na to, že platí za něco (auto), co jim „papírově“ nepatří. Přitom je běžné užívat nájemný byt či hotel – za ten taky platíme, ale nepatří nám.

Jak operativní leasing funguje?

Princip je jednoduchý. Vy si řeknete, jaké auto chcete, na jak dlouho, kolik s ním ujedete kilometrů a jaké služby od leasingové společnosti požadujete. Leasingová společnost sečte veškeré náklady, které s vozem budou po dohodnutou dobu nájmu spojeny, vydělí je počtem měsíců, po které nájem trvá, a výsledkem je měsíční splátka. Náklady, které jsou ve splátce již zahrnuty, obsahují u seriozní leasingové společnosti vše, co auto potřebuje, kromě paliva – to si hradí nájemce sám. Veškeré servisní náklady, pojištění, nové pneumatiky, daně apod. jsou již zahrnuty ve splátce. Leasingová společnost umí dobře odhadnout budoucí prodejní cenu ojetého vozu, zná detailně servisní náklady a umí z titulu své velikosti vyjednat se svými dodavateli lepší podmínky, než by dokázal individuální zákazník. Proto může zákazníkovi nabídnout lepší celkovou cenu spojenou s pořízením a provozem vozu, než by si dokázal vyjednat on sám, a samozřejmě i ona vytváří zisk.

Výše uvedené je zestručněno pro potřeby tohoto textu, ve skutečnosti existuje několik možností kalkulací, nicméně výše popsaný princip je společný většině případů.

Jaká jsou rizika operativního leasingu?

Případná rizika vyplývají zejména z neznalosti a nepochopení podstaty operativního leasingu. Při uzavírání smlouvy je třeba se ujistit o několika klíčových detailech:

  • Jak jsou řešeny změny smluvních podmínek (např. rekalkulace) a za jakých podmínek jsou možné (tedy za jakých podmínek má leasingová společnost nárok požadovat zvýšení měsíční splátky)
  • Jak jsou řešeny podmínky vrácení vozidla a jak je zpoplatněno jeho běžné či nadměrné opotřebení či poškození
  • Zda jsou ve splátce uvedeny všechny potřebné servisní úkony, nejen ty které jsou předepsány výrobcem (typicky – destičky, kotouče, stěrače, …) a zda je ve splátce započten adekvátní počet pneumatik pro celou dobu nájmu
  • Jaký je zahrnutý rozsah asistenčních služeb, pojištění a využití náhradního vozidla
  • Jak jsou zpoplatněny kilometry, které s autem najedete navíc, popř. kolik vám vrátí, když najedete méně

Dalším velkým rizikem je tlak zákazníka na cenu za hranici rentability leasingové společnosti. Ta v některých případech ustoupí, nicméně lze očekávat, že v průběhu doby nájmu bude požadovat další neočekávané poplatky, aby své peníze dostala. Při vyjednávání se tedy vyplatí netlačit na cenu příliš, protože následky jsou nepříjemné pro obě strany.

Co operativní leasing znamená pro řidiče aut?

U dobré leasingové společnosti znamená využívání operativního leasingu pro řidiče zejména komfort a odstranění většiny potřebných úkonů péče o auto. Řidiči mají k dispozici nepřetržitou asistenční službu, povětšinou je u servisu vozu či přezouvání pneumatik k dispozici i odvoz vozu do servisu a jeho opětovné přistavení, takže zaměstnanci ušetří čas a mohou se věnovat práci. K dispozici jsou i profesionálové pro jednání s pojišťovnami, takže řidič ani firma se v případě potíží nemusejí o nic starat. Podstatou operativního leasingu je tedy poskytnutí bezproblémové mobility bez nutnosti řešení běžných starostí spojených s provozem vozu. Jako drobné negativum může někdo vnímat to, že nemůže s vozem jezdit do jakéhokoliv servisu, ale jen do sítě, s kterou daná leasingová společnost spolupracuje. Smluvní sítě dobrých leasingových společností jsou však dostatečně rozsáhlé, takže pro řidiče, který jezdí do servisu sám, to žádné reálné omezení nepředstavuje.

Závěrem

Operativní leasing je moderní produkt, který v západní Evropě využívá naprostá většina firem. V ČR dosud panují předsudky, zejména o jeho cenové nevýhodnosti, podpořené tím, že některé agresivní leasingové společnosti zákazníky zklamaly. Tomu druhému se dá vyhnout uzavřením dobré smlouvy, tomu prvnímu pak detailním rozborem vlastních nákladů. Udělejte to, vyplatí se Vám to.

© Všechna práva vyhrazena. Publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce je bez předchozího písemného souhlasu zakázáno.