Časování obměny vozů

09. 09. 2013

V současné době se vedou intenzivní debaty o vhodné lhůtě pro obměny firemních vozů za nové. Některé mapovatelné trendy, například od leasingových společností, říkají, že se lhůta obměny vozů mírně, ale neustále prodlužuje. Je tedy opravdu výhodné provádět obměnu vozů v delším časovém intervalu, než před pár lety? Pro firmy, užívající operativní leasing, se jedná zpravidla o pouhé porovnání výše splátky, ovšem už bez zřetele na další náklady, ať už finanční (nové vozy mají nižší spotřebu) či nefinanční (komfort a bezpečnost zaměstnanců, image firmy,…). Pro firmy, které operativní leasing nevyužívají, je tato úvaha ještě mnohem složitější, neboť vhodná konsolidovaná data zpravidla chybí nebo nejsou vyhodnocována komplexně.

Pár čísel

Český automobilový trh představuje z cca 60% prodej nových vozů firemní klientele (jak velkým fleetům, tak středním firmám a živnostníkům). Pokud se v roce 2012 prodalo celkem přibližně 185 tisíc nových osobních a lehkých užitkových vozů, pak prodej firemní klientele představoval přibližně 110 tisíc vozů.

Tyto prodeje mají tři hlavní složky:

 1. Prodej nově vzniklým podnikatelským subjektům (do 10% celkového počtu vozů)
 2. Růst již stávajících fleetů (do 10% celkového počtu vozů)
 3. Obměna stávajících vozů – více než 80% celkových prodejů, tedy téměř 90 tisíc vozů

Jakékoliv zpomalení obměny tedy má za následek pokles prodeje nových vozů. Trh nestagnuje nebo neklesá proto, že by si subjekty, které vůz nemají, nekoupily žádný, ale tím, že firmy, které vozy mají, je obměňují pomaleji, než by pro ně bylo výhodné a efektivní, a toto chování je opíráno o domnělé úspory plynoucí z provozu starších vozů.

Tak kdy tedy?

Určit přesně, kdy je nejvhodnější čas pro obměnu vozu, je přitom poměrně jednoduché, pokud jsou k dispozici údaje o jeho průběžných nákladech přepočtené na 1 km a lze je porovnat s náklady, které jsou pro daný vůz a dané situace realisticky dosažitelné. Jinými slovy, víte-li, že daný vůz se dá provozovat s kilometrovým nákladem 6,00 Kč / 1 km, ale Váš náklad je vyšší a každý měsíc / kvartál stoupá, je nejvyšší čas se vozu zbavit.

Všeobecně vládne přesvědčení, že se vyplatí auty jezdit dlouho. Je a není to pravda. Některými ano, některými ne. Ale která jsou která? Jsou vcelku běžné situace, kdy majitel firmy provozuje auta, aniž zná jejich celkové náklady. Když se tyto náklady dají dohromady, tak se zjistí, že se jezdí 6 let starými auty za kilometrovou cenu stejnou, jako by měl nový vůz o kategorii výše!!!

V každé kategorii vozů platí, že pro různé značky je vhodné vůz obměnit v různých intervalech. Je to dáno tím, že některé značky vyrábějí spolehlivější vozy (tudíž mají nižší náklady na servis po záruce), vozy jiných značek si zase lépe drží svou cenu na trhu ojetin (tudíž delší doba užívání nemá takový vliv na pokles ceny jako u jiné značky). Překvapivě tyto dvě charakteristiky nemají vždy přímou souvislost.

Průměrné stáří firemních aut v ČR je lehce nad 6 let (což není špatné, zvážíme-li, že průměrné stáří všech českých aut je více než dvojnásobek – 13 let). Přesto však tvrdíme, že provozovat auta starší čtyř, maximálně pěti let je ekonomicky nevýhodné a nese to s sebou další rizika.

V režimu operativního leasingu jsou vozy provozovány nejčastěji po období 3 až 4 let. Důvod je jednoduchý – splátka na měsíční pronájem starších vozů je málo odlišná od splátky na nový vůz a tudíž se nejeví jako výhodná. Leasingové společnosti disponují údaji o tisících vozech a mají tudíž přesnou představu o jejich poruchovosti a nákladech na opravy, a rovněž tak do splátky započtou pokles zůstatkové hodnoty ojetiny.

Leasingové společnosti to tedy dělají objektivně zcela správně, neboť mají k dispozici potřebné údaje. Firma, která operativní leasing nevyužívá, je zpravidla k dispozici nemá (a pokud ano a postupuje-li tak, tak již jistě ví to, co bylo výše řečeno o provozování starších vozů).

Srovnání nákladů na provoz dle stáří vozů

Všeobecné přesvědčení o tom, že provozovat starší vozy je smysluplné, je ve většině případů mylné, neboť není opřeno o objektivní data a vychází z domněnky, že „za opravy dáme méně než za nové auto“. Uveďme si konkrétní příklad, týkající se jednoho z nejprodávanějších vozů v České republice v kategorii B (v konkrétní specifikaci).

Pokud vůz provozujeme 3 roky a najede celkem 90.000 km, pak jsou celkové náklady na 1 km ve výši 4,70 Kč (včetně paliva). Pokud tentýž vůz bude provozován po dobu 4 let a celkem najede 120.000 km, pak jeho náklad na 1 km bude 4,62 Kč za předpokladu, že nedojde k nepředvídatelné závadě. Jedná se tedy o úsporu necelých dvou procent, ovšem s tím, že:

 • Existuje riziko závady, již nekryté zárukou, a tudíž případného nákladu ve výši až desítek tisíc Kč
 • Ceny vozů nadále klesají, tudíž po třech letech obměny lze pořídit tentýž vůz za méně peněz než před třemi roky, a kilometrové náklady nového vozu budou nižší než toho původního, když byl nový
 • Za tři roky se vůz jistě dočkal modernizace, faceliftu nebo nástupu nové generace. Tím lze získat zpravidla větší, bezpečnější, lépe vybavený a komfortnější vůz.
 • Technické parametry vozů jdou dopředu mílovými kroky a nový vůz po třech letech se oproti tomu staršímu jistě bude vyznačovat vyššími výkony při snížené spotřebě, což dále ovlivní kilometrové náklady

Včasnou obměnou vozu tedy nejenže lze získat kvalitnější auto, ale zcela jistě i ušetřit, pokud je vyhodnocována efektivita provozu přes náklad v Kč na jeden ujetý kilometr.

Zažité přesvědčení, že provozovat starší vozy má po ekonomické stránce smysl, tedy ve světle výše zmíněných faktů jistě ztrácí na přesvědčivosti. Nejsou výjimečné případy, kdy se do sedmiletého vozu s cenou cca 60.000 Kč montuje náhradní díl za 20.000 Kč…

Jak tedy na to?

Pokud je používán operativní leasing, je to vcelku jednoduché – ze srovnání kalkulací na různá časová období je jasně vidět, která doba provozování vozu je výhodná nejvíce. V případě obměny vozu tímtéž, ale novým modelem, je vhodné vzít v úvahu i (zpravidla) nižší spotřebu.

Pokud je spotřeba nového vozu o 1 litr nižší, pak se jedná u 100.000 km nájezdu přibližně o 30.000 Kč (bez DPH). To je 0,30 Kč na 1 km, což u výše zmíněného modelu segmentu B představuje více než 5% celkových nákladů. Výše uvedená „úspora“ ve výši 2% je tedy významně převýšena úsporou plynoucí z využívání technicky pokročilejšího vozu.

Pokud operativní leasing využíván není, lze správnou dobu obměny vozu vyhodnotit také, ale chce to chvíli počítat - a určitě se to vyplatí.

Základem je znalost všech nákladů, které již vůz spotřeboval k danému datu. Toto srovnání má smysl provádět dvakrát do roka, ti preciznější mohou srovnávat každý kvartál.

Provedeme-li za dané období součet:

 • Pořizovací ceny vozu
 • Adekvátní části pojistky
 • Servisních nákladů
 • Nákladů na pneumatiky
 • Nákladů na palivo

Od tohoto součtu odečteme aktuální zůstatkovou hodnotu vozu (lze čerpat z inzerce nebo z nabídky autobazarů, ale od této ceny je vhodné odečíst cca 10%), dostaneme částku, kterou jste v daném období vozem spotřebovali. Vydělíte-li ji aktuálním počtem kilometrů, dostanete náklad na 1 km jízdy.

V okamžiku, kdy vidíte, že náklady na 1 km začínají vzrůstat, je nejvyšší čas vůz obměnit za nový nebo mladší. Toto lze čekat někdy kolem 3-5 roku provozu, v závislosti na nájezdu, kategorii a značce vozu.

Stejně tak je vhodné vůz vyměnit za mladší nebo nový, pokud kontrolním výpočtem zjistíme, že při vývoji cen nových aut bychom s novým vozem dosáhli lepšího kilometrového nákladu, než máme se současným. Budeme-li podobné výpočty dělat pravidelně, brzy zjistíme, že:

 • Lze ušetřit tím, že zcela porušíme pravidlo „provozovat co nejdéle“ a vůz vyměníme za nový třeba už po dvou letech – prostě proto, že situace na trhu je pro tento krok příznivá
 • Nebo můžeme za vcelku srovnatelné peníze na 1 km dostat lépe vybavené či úspornější auto
 • Nebo lze za stejné peníze získat auto jiné – pro Vás v tu chvíli vhodnější – kategorie nebo značky

Narušením zaběhaných a dnes již nefunkčních pravidel lze tedy mnohé získat, víme-li, jak na to.

Výše popsaná kalkulace kilometrového nákladu je poměrně jednoduchá, vidíme však, že má celkem 7 proměnných a tudíž změna kterékoliv z nich má vliv na celý výsledek. Podívejme se tedy na to, co se stane, když se vychýlí některé proměnné na jednu či druhou stranu.

 • Pořizovací cena vozu: ceny vozů neustále klesají a pravděpodobně v dohledné době nezačnou růst zpět na ceny před rokem 2009. Vozy dnes stojí skoro o 50% méně než před 5 lety (včetně započtení inflace a vývoje kurzu eura), a to jsou lépe vybavené, komfortnější, úspornější a bezpečnější. Lze tedy předpokládat, že ceny ojetin budou i nadále klesat, což jasně favorizuje rychlejší obměnu vozů, dokud jsou ještě na trhu ojetin prodatelné za rozumnou cenu.
 • Servisní náklady: tato položka je poměrně složitě kontrolovatelná, pokud tedy nepracujete v autobranži nebo nemáte vůz na operativní leasing. Je veřejným tajemstvím, že řada autoservisů si v současné době dopomáhá neférovými způsoby. Nedělají to jistě všechny, ale podle odhadu odborníků asi pětina z nich. A pokud si dovolí pokusit se o podvod na leasingové společnosti, kde faktury kontrolují specialisté znalí řemesla, buďte si jisti, že se o totéž pokusí i na individuálních zákaznících. Zeptejte se na každou položku ve faktuře, pokud se liší od předepsaných standardů daných automobilkou, ptejte se, proč tomu tak je. Nebudete možná oblíbení, ale stanete se tím / tou, na koho si příště dají pozor a nebudou se již pokoušet na Vás získat neoprávněnou výhodu.
 • Náklady na pneumatiky: toto je často zanedbávaná položka, a přitom na pneumatikách se dá dobře ušetřit, když víte jak na to. Sledujte nezávislé testy a investujte do kvalitních pneumatik silných značek – ty mají největší zázemí a největší investice do výzkumu a vývoje a tudíž velmi pravděpodobně vyrábějí i nejlepší pneumatiky. Pneumatika je jedním z nejdůležitějších bezpečnostních prvků na autě a podcenit toto se rovná velké neopatrnosti. Pokud pneumatiky správně hustíte, dbáte na seřizování geometrie a preferujete klidný řidičský styl, můžete na 100.000 kilometrech ušetřit až 2 sady pneumatik, což při ceně 3000 za jednu představuje 24000 Kč a tudíž snížení kilometrových nákladů o 0,24 Kč. Jsou-li kilometrové náklady 4,80 Kč, jedná se o úsporu ve výši 5% (tedy dvojnásobnou oproti provozování staršího vozu, jak bylo ukázáno výše).
 • Náklady na palivo: toto je opět velmi důležitá položka, neboť v ní lze dosáhnout významné úspory. Většina dnešních vozů jezdí s podstatně nižší spotřebou, než před 3 lety, a tudíž se vyplatí sledovat ceny a technické parametry nových vozů ve srovnání s vaším aktuálním. Rozdíl 1 litr na 100 km představuje při 100000 km úsporu cca 30000 Kč, tedy dalších více než 5% z celkových kilometrových nákladů.
 • Zůstatková hodnota: nikdo dnes neumí modelovat vývoj zůstatkových hodnot, jedná se tedy vždy o odhad. K získání údajů vám pomohou inzeráty na internetu, najdete-li srovnatelný vůz s podobnými parametry, výbavou a stářím. Od této částky je však třeba odečíst marži prodejce, a až potom dostanete sumu, za kterou by od vás vůz mohli vykoupit. Marže se pohybuje mezi 5 a 20% podle toho, o jak atraktivní vůz se jedná. Obecně platí, že vozy, kterých je na trhu mnoho (to jsou ty levné, když jsou nové), se neprodávají moc dobře a tudíž jejich cena i marže obchodníka je nízká, naopak u vozů atraktivních (např. zánovních nebo málo ojetých) je cena vyšší, včetně marže.
 • Kilometrový nájezd: tento údaj je ve jmenovateli zlomku, tudíž s jeho růstem se kilometrové náklady snižují. Pokud na voze najedete za tři roky 100000 km, je jeho kilometrová cena 4,80 Kč, pokud však najedete 150000 km, kilometrová cena klesne na 3,80 Kč. Pokud se toto snížení nezdá adekvátní, je třeba vzít v potaz, že s vyšším nájezdem současně vzrostou náklady na palivo, servis a pneumatiky a také se sníží zůstatková hodnota. Při vyšším nájezdu pak lze dosahovat nižších kilometrových nákladů, ale jen do jisté míry, protože má-li vůz najeto hodně (v dnešních podmínkách lze za limit považovat cca 150-200 tisíc kilometrů), značně vzroste riziko nečekaných závad a oprav.

Zdánlivě výhodný postup provozování auto co nejdéle tedy nemusí být vždy výhodný. Ekonomické a věcné souvislosti jsme si rozebrali výše, ale je třeba vzít v potaz i velmi dynamický vývoj na trhu a stále se snižující ceny vozů v porovnání s jejich výbavou. To je faktor, který má velkou váhu a který celé úvaze dává ještě další rozměr.

© Všechna práva vyhrazena. Publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce je bez předchozího písemného souhlasu zakázáno.