CFO Congress 2012

12. 09. 2012

Jeden den v životě finančního ředitele přináší inspirace, jak zvládnout lépe dny nadcházející

Publikováno 6.9.2012 na stránkách organizátora kongresu www.blueevents.eu

Nová odborná akce s názvem CFO Congress nese ve svém prvním ročníku podtitul „Jeden den v životě finančního ředitele“. Její program slibuje praktické novinky užitečné pro každodenní práci CFO, upozornění na rizika, která může přinést stále nepředvídatelnější budoucnost i neformální diskuse a výměnu názorů účastníků. Organizátoři, společnosti ECONOMIA a Blue Events proto věří, že investice času do dne 3. 10. 2012 v hotelu Boscolo Prague se finančním ředitelům vyplatí. Více informací o právě zveřejněném programu akce na www.cfocongress.cz

Program CFO kongresu je určen pro zástupce firem všech typů napříč obory a velikostními kategoriemi. Z různých úhlů pohledu rozebere jeden praktický den v životě CFO a bude hledat cesty, jak jeho aktivity zefektivnit a poskytnout mu informace o horkých novinkách, které mohou usnadnit nelehký život CFO a jeho týmu.

A protože člověk se vždy nejlépe poučí z negativních zážitků, nabídne úvodní část přehled těch největších chyb, kterých se CFO mohou dopustit, a zároveň otevře debatu na téma priorit CFO v současné době. Jeden z předpokládaných účastníků této panelové diskuse Karel Soukeník, CFO Raiffeisenbank, k tomu doplňuje: „Během příštích 3 let bude CFO potřebovat znát hlavně věci, které ho nikdy nikdo neučil.”

Částečnou Informační oporou pro něj může být druhý konferenční blok přinášející novinky v klíčových oblastech práce finančního ředitele. Jak porozumět a správně si přeložit požadavky kolegů z IT oddělení vysvětlí Radek Hovorka, CFO IBM Česká republika. O novém pojetí firemní mobility a úspěšném skloubení komfortu a úspor, bude přednášet Radovan Mužík, ze společnosti Fleet Partners. „Firemní mobilita jakožto nezbytná součást podnikání je poměrně náročná na zdroje a je tedy v hledáčku vždy, když se uvažuje o efektivitě, což se děje skoro pořád. Současné trendy naznačují, že tato oblast bude za pár let vypadat dramaticky odlišně. Jak se na to připravit a co vše vzít v potaz v zájmu zachování a posílení vlastní konkurenceschopnosti?”, to budou témata diskutovaná v příspěvku R. Mužíka. Otázky na velmi podstatnou právní a trestněprávní odpovědnosti CFO v závěru druhého bloku zodpoví Jan Spáčil, Partner Deloitte Legal.

Praktický záběr konference doloží i dvě rozsáhlé panelové diskuze, zaměřené na dílčí odlišnosti problematiky finančních ředitelů velkých a středních firem. Kongres vyvrcholí premiérou nového ocenění BEST FINANCE TEAM 2012. Jeho součástí bude prezentace nejzajímavějších projektů přímo na konferenci. Nominace do soutěže lze podávat prostřednictvím www.managerweb.cz. O vítězném týmu ve 4 samostatných kategoriích rozhodnou elektronickým hlasováním samotní účastníci CFO kongresu.

Pokud jsou v hledáčku finančních ředitelů úspory, neměla by jim uniknout šance registrace na CFO Congress s významnou slevou pro včasně přihlášené Early Birds. Platí pouze do 7. 9. 2012! Více informací na www.cfocongress.cz.


Kontakt pro média:
Blue Events
Jana Dostálová
Tel.: +420 222 749 841, e-mail: jana.dostalova@blueevents.eu, www.blueevents.eu

Informace pro média:
Co: konference CFO Congress 2012
Kdy/kde: 3. října 2012, Boscolo Prague
Organizují: Blue Events ve spolupráci vydavatelstvím Economia