Konference Mobility Management

08. 02. 2012

Letos bychom mohli společně se stovkami účastníků předchozích ročníků zažít desátou výroční konferenci Fleet Management. Deset let je dlouhá doba, a my jsme rádi, že v jejich průběhu se i díky sérii devíti uplynulých konferencí problematika fleet managementu v českých firmách velmi dobře etablovala. Nyní je však zapotřebí jít dál.

Na základě podnětů zvenčí i na základě diskusí s našimi partnery rozšiřujeme záběr této výroční konference tak, aby pokryla nejen problematiku mobility poskytované osobními auty, ale podnikovou mobilitou v celé své šíři. Ve světě se stále více prosazuje pojem Mobility Management coby dlouhodobá strategie zaměřená na zefektivnění dopravy ve firmách a snížení jejích negativních dopadů. Proces mobility managementu zahrnuje jak optimalizaci využívání stávající infrastruktury a vozového parku, tak především zlepšování podmínek pro rozvoj šetrných způsobů všech druhů dopravy, které z podniku vycházejí, včetně služebních cest a cest do zaměstnání.

Změny, ke kterým v řízení osobní mobility dochází, nejsou vyvolávány jen snahami o úspory, ale i podstatně důležitějšími motivy, jakými je například přispění k dlouhodobé udržitelnosti podnikání, včetně ochrany životního prostředí.

Proto nám dovolte pozvat Vás na první ročník konference Mobility Management, která se bude konat dne 26.4.2012 v pražském Hotelu President. Organizátorem konference je renomovaná firma Blue Events (více viz www.blueevents.eu či www.mobilitymanagement.cz).

Budeme rádi, když společně s Vámi překonáme stereotypy nezájmu a neznalosti a nově otevřeme v České republice prostor pro odbornou diskusi na téma plánů podnikové mobility. Program kongresu představí koncepty a vize, které se v zahraničí již dlouhodobě úspěšně prosazují, jako je například carpooling, car-sharing, ekodriving - vyučování environmentálních způsobů řízení vozidel či motivace zaměstnanců k používání veřejné dopravy. Pokud Vás téma zajímá šířeji, více najdete na následujících odkazech:

http://www.fleetpartners.cz/novinka/cz/57/vize-firemni-mobility-i/

http://www.fleetpartners.cz/novinka/cz/58/vize-firemni-mobility-ii/

Věříme, že program konference přinese i Vám užitečnou inspiraci progresivními trendy v řešení otázek podnikové mobility. 

Těšíme se na setkání a diskusi s Vámi o nové mobilní budoucnosti!

Radovan Mužík

Programový garant

Fleet Partners s.r.o.