Konference Fleet Management 2011

07. 06. 2011

Vážení odborníci z oblasti řízení vozových parků,

jsme velmi rádi, že 9. ročník konference Fleet Management, který se konal 28. 4. v TOP Hotelu Praha, přilákal více než stovku účastníků a svým programem potvrdil, že je významnou platformou, kde mohou správci vozových parků sdílet své pozitivní zkušenosti, inspirovat se navzájem nebo se naopak varovat před cenově podbízivými, ale v praxi nefunkčními postupy a službami.

V diskusích i ve svých hodnotících ohlasech se účastníci shodli, že nákladovost vozového parku již ve většině firem a institucí není považována za zanedbatelnou položku, ale dostává se stále více do pozornosti finančních ředitelů. Nejzajímavější částí konference se proto stal závěrečný kulatý stůl, ve kterém jeho panelisté, finanční ředitelé společností různé velikosti a charakteru, diskutovali nad příležitostmi úspor, které jim promyšlenější správa vozového parku skýtá. Evidentní změnou prošel i přístup k užití elektromobilů či vozů s CNG pohonem, které začínají být nazírány nejen jako ekologická alternativa, ale i jako zásadní možnost, jak ušetřit prostředky, a to jak v komerční sféře, tak v oblasti místní správy a samosprávy.

V plenárním programu vystoupilo celkem 9 řečníků ve dvou blocích. S potěšením můžeme sdělit, že program byl dle hodnotící ankety přijat účastníky převážně pozitivně, nejlépe hodnoceným řečníkem úvodního bloku i celé konference byl Radovan Mužík ze společnosti Fleet Partners. Ten novým způsobem uchopil aktuální téma TCO a na konkrétních příkladech jednak popřel některé rozšířené mýty, jednak podrobně rozebral metodiku pro správný výběr vozů a parametrů jejich financování.

Druhým blokem s tematikou technické dimenze bezpečnosti účastníky velmi profesionálně provázel Stanislav Zelenka, prezident České Asociace Fleet Managementu. V jeho rámci nejpřesvědčivěji vystupoval pan Lubomír Kolman z RWE, který poskytl porovnání nákladovosti provozu vozu s pohonem CNG a diesel/nafta. Jde překvapivě o několika desetitisícový rozdíl v provozních nákladech na jedno vozidlo ročně s návratností investice do vyšší ceny vozu s CNG pohonem kratší než 1 rok, proto pokládal řečník legitimní otázku, proč finanční ředitelé hledající úspory v různých oblastech cestu CNG pohonů dosud využívají v tak nízké míře.

Nejlépe hodnocenou částí programu byla závěrečná diskuze finančních ředitelů řízená Richardem Plosem, šéfredaktorem časopisu Fleet firemní automobily, který byl i hlavním mediálním partnerem konference. Kulatý stůl tvořený finančními řediteli z firem různých odvětví od IT, přes FMCG k finančním institucím či firemním službám, přinesl velmi odlišné pohledy na cesty k dosažení efektivity provozování firemních parků. Byly zde porovnávány extrémy od podmínek "žádné firemní vozy" až po "plné využití operativního leasingu s otevřenou kalkulací". Panelisté, doplňovaní hojnými dotazy a připomínkami z publika, diskutovali nad úsporami, které jim promyšlenější řízení mobility zaměstnanců skýtá, a poskytli přítomným fleet managerům příležitost podívat se na svoji práci z jiného zorného úhlu.