Trucks & Vans 2011

01. 06. 2011

Trucks & Vans 2011

V několika posledních letech se trh nákladních automobilů a speciální dopravní techniky nachází ve složité fázi vývoje. Kromě významného poklesu poptávky se mění i chování a požadavky zákazníků.

Uspět dnes na trhu vyžaduje nejen dobré produktové portfolio, ale i dostatek kvalitních a relevantních informací o jednotlivých zákaznících pro efektivní akvizici.

Společnost Fleet Partners v rámci projektu Trucks & Vans 2011 zmapovala více než 1000 firem, používajících vozy kategorií N2 a N3. Výstupy tohoto projektu Vám pomohou nalézt konkrétní zákazníky, pro které je Vaše nabídka vhodná, a současně Vám přinesou detailní a relevantní informace o Vašem trhu v rozsahu, který v České republice doposud nebyl realizován.

Tento nástroj je využitelný pro akvizici nových zákazníků obchodníky i pro efektivní direct marketingové kampaně.

Jeho podstatou je co nejpřesnější výběr vašich potenciálních zákazníků, kterým chcete nabídnout své produkty nebo služby. Výběr je založen na velmi detailní znalosti vozového parku konkrétního zákazníka a jeho zvyklostí při nákupu a provozování automobilové techniky v segmentu nad 3,5 tuny. Zahrnuje jak firmy dopravní a spediční, tak i stavební, zemědělské či dodavatele municipálních služeb.Výběr je založen na kombinaci kritérií, mezi která patří:

 • Počet provozovaných vozů v kategoriích N2 a N3
 • Mezinárodní působnost firmy
 • Struktura přepravních výkonů a regionální pokrytí
 • Místo rozhodování a struktura rozhodovacího týmu
 • Struktura vozového parku (hmotnostní kategorie, značky)
 • Struktura parku návěsů/přívěsů (značky)
 • Stáří vozového parku
 • Nájezdy jednotlivých vozů
 • Záměry v oblasti rozšiřování a obnovy parku v 2010-2011
 • Forma financování a dodavatel financování
 • Dodavatel pojištění
 • Využívání monitorovacích a telematických systémů, současný dodavatel
 • Používané značky pneumatik
 • Používané palivové karty
 • Využití grafického označení vozů
 • Struktura a význam rozhodovacích kritérií

U všech těchto firem samozřejmě disponujeme i údaji o kompetentních osobách s příslušnou rozhodovací pravomocí.

Pokud Vás zajímají podrobné informace o Vašich potenciálních zákaznících, či přehled aktuální situace na trhu, kontaktujte nás: muzik@fleetpartners.cz