Fleetový trh v ČR v roce 2011

23. 05. 2011

Fleetový trh v ČR v roce 2011

V několika posledních letech se fleetový trh nacházel ve složité fázi svého vývoje. V současné době se však objevují zjevné signály o jeho oživení.

Pro Vaši společnost nepochybně představuje trh firemních automobilů významný tržní segment a informace o něm jsou důležité pro Vaši práci.

Společnost Fleet Partners připravila podrobnou analýzu situace ve firemních vozových parcích osobních a lehkých užitkových vozů – Fleetový trh v ČR v roce 2011. Jejím obsahem je podrobný rozbor následujících oblastí:

1. Struktura fleetů (vozových parků) v ČR

 • Struktura fleetů v jednotlivých regionech ČR – kolik firem v nich provozuje fleety, kolik je to úhrnem vozů
 • Struktura fleetů podle obratové kategorie firmy
 • Struktura fleetů podle oboru podnikání firmy
 • Struktura fleetů podle jejich velikosti
 • Struktura rozhodovacích kompetencí podle regionu, oboru podnikání, velikosti firmy a velikosti fleetu

 2. Stáří a kilometrové proběhy vozů ve fleetech

 • Struktura fleetů podle stáří vozů
 • Regionální rozdíly ve stáří vozů ve fleetech
 • Rozdíly ve stáří vozů ve fleetech podle velikosti firmy a oboru podnikání

 3. Financování a pojištění fleetů v ČR

 • Penetrace a tržní podíl jednotlivých forem financování fleetů podle regionu, oboru podnikání, velikosti firmy a velikosti fleetu
 • Penetrace firem, poskytujících operativní / full-service leasing, podle regionu, oboru podnikání, velikosti firmy a velikosti fleetu
 • Tržní podíl firem, poskytujících operativní / full-service leasing, podle regionu, oboru podnikání, velikosti firmy a velikosti fleetu
 • Penetrace jednotlivých pojišťoven podle regionu, oboru podnikání, velikosti firmy a velikosti fleetu

 4. Car policy a fleet management

 • Charakteristika car policy podle regionu, oboru podnikání, velikosti firmy a velikosti fleetu
 • Pozice fleet managera ve firmě podle regionu, oboru podnikání, velikosti firmy a velikosti fleetu

 5. Rozšiřování a obnova vozového parku

 • Záměry rozšiřovat a obnovovat vozový park podle regionu, oboru podnikání, velikosti firmy a velikosti fleetu
 • Plánovaný rozsah obnovy a rozšiřování vozového parku podle regionu, oboru podnikání, velikosti firmy a velikosti fleetu

 6. Telematické služby a pneumatiky

 • Penetrace telematických služeb podle regionu, oboru podnikání, velikosti firmy a velikosti fleetu
 • Penetrace centralizovaného nákupu a správy pneumatik podle regionu, oboru podnikání, velikosti firmy a velikosti fleetu

 7. Nákup pohonných hmot

 • Způsob nákupu pohonných hmot podle regionu, oboru podnikání, velikosti firmy a velikosti fleetu
 • Penetrace a tržní podíl poskytovatelů palivových karet podle regionu, oboru podnikání, velikosti firmy a velikosti fleetu

 8. Struktura fleetů z hlediska značek a kategorií vozů

 • Zastoupení jednotlivých kategorií vozů podle regionu, oboru podnikání, velikosti firmy a velikosti fleetu
 • Tržní podíly jednotlivých značek ve fleetech podle regionu, oboru podnikání, velikosti firmy a velikosti fleetu
 • Zastoupení jednotlivých značek ve fleetech podle regionu, oboru podnikání, velikosti firmy a velikosti fleetu
 • Tržní podíly jednotlivých značek ve fleetech podle regionu, oboru podnikání, velikosti firmy a velikosti fleetu
 • Charakteristika uživatelů jednotlivých značek – „typický“ uživatel pro konkrétní kategorii a značku

Pokud Vás zajímají podrobné informace ve výše uvedeném rozsahu, kontaktujte nás: muzik@fleetpartners.cz