Získávání zákazníků - operativní leasing

15. 04. 2011

Jak pečují leasingové společnosti o klienta ve fázi prodejního procesu?

Přestože se trh operativního leasingu v České republice a na Slovensku jeví jako vysoce konkurenční, existují značné rozdíly v úrovni péče o zákazníka ve fázi prodejního procesu a vyjednávání.

Společnost Fleet Partners provedla v úvodních měsících roku 2011 analýzu kvality akvizičního a prodejního procesu desítky českých a sedmičky slovenských leasingových společností, které poskytují operativní / full service leasing. Mezi hodnocené parametry patřily následující položky:

•    Dosažitelnost a kontakt s obchodníkem
•    Struktura nabídky
•    Srozumitelsnost nabídky
•    Úroveň komunikace s obchodníkem
•    Formální kvalita nabídky
•    Úplnost nabídky
•    Respektování požadavků zákazníka
•    Důvěryhodnost a plnění příslibů
•    Respektování termínů
•    Souhrnná kvalita akvizičního / prodejního procesu


Zajímavým faktem je, že přestože jsou si český a slovenský trh velmi blízké, roli šampionů na obou trzích zaujaly různé společnosti, avšak konec pomyslného pelotonu je téměř shodný.

Zajímá-li Vás, jaké jsou silné stránky jednotlivých leasingových společností v akvizičním procesu, a kde mají prostor pro zlepšení, můžete získat podrobné výsledky.

Kontakt: muzik@fleetpartners.cz