Jak si správně vybrat firemní auto (2)?

30. 04. 2019

V předchozím textu jsme se zabývali úvodem do problematiky celkových nákladů (TCO) v aktuálních podmínkách. Závěrem bylo označení TCO přístupu jako zcela zásadního pro efektivní správu firemních aut. Jenže k tomu jsou potřeba konkrétní informace.

 • Jaké a kde je vzít? 
 • A jak s nimi pracovat? 
 • V čem jsou rizika jejich mylné interpretace? 
 • Jaký je rozdíl v práci s daty (a kde je hledat) když auto vybíráte, nebo už nějaké máte a chcete je ekonomicky správně provozovat? 

Stručná rekapitulace

Určujícím kritériem pro správný výběr (firemního) auta nesmí nikdy být jeho cena. V případě orientace na pořizovací cenu s velkou pravděpodobností nakonec zaplatíte více v celkových nákladech. Ne všechna auta s nízkou cenou přinášejí toto riziko, ale je jich dost na to, abyste si na to dávali pozor. Důvody cenového podbízení bezpochyby existují a automobilka si jich jsou vědomy. 

Stejně tak je chybou, pokud se rozhodujícím kritériem stane výše slevy. To je jakýsi český sport – kdo dá větší slevu, vyhrává. Zde mezi profesionály jistě není třeba připomínat, jaká jsou rizika tohoto postupu. 

V podstatě jediným smysluplným ukazatelem efektivity pořízení a provozování (firemních) aut je hodnota celkových nákladů, resp. cena za 1 km mobility. Nekupujete si přece auto, kupujete si mobilitu, a ta má svou cenu.

Soustředěním se na celkové náklady při výběru i provozování firemních aut můžete ušetřit nemalé částky v celkovém fleet managementu. 10% úspora je dosažitelná velmi snadno, výjimkou není snížení nákladů až o 30 a více procent.

Jak se v tom vyznat?

Budete-li trochu pátrat, naleznete v souvislosti s ekonomikou aut několik termínů. Účely, ke kterým slouží, jsou podobné, jejich obsah a příležitosti využití ve firmě jsou však různé. 

V zásadě se můžeme setkat se třemi pojmy:

TCV

Total Costs of Vehicle

 • udává ekonomické parametry auta jako takového, bez ohledu na způsob financování, užívání a lidský faktor
 • v různých firmách je pro stejné auto stejný
 • liší se samozřejmě podle délky nájezdu a doby užívání
 • je zcela zásadní pro výběr vozu jako takového

TCO

Total Costs of Ownership

 • TCV + náklady na financování a užívání standardním způsobem
 • je nejspolehlivějším benchmarkem mezi značkami a variantami financování
 • přesto ještě není odrazem reálných nákladů v konkrétní firmě
 • v různých firmách je pro stejné auto a související parametry velmi podobný
 • je zcela zásadní pro výběr správné volby financování a nastavení přijatelných provozních nákladů

TCM

Total Costs of Mobility

 • zahrnuje i položky nesouvisející s autem jako takovým (interní procesy, neefektivity,...)
 • odráží vliv lidského faktoru (zejména opotřebení, spotřeba)
 • v různých firmách je pro stejné auto a související parametry odlišný
 • je zcela zásadní pro celkové vyhodnocení efektivity (nákladovosti) vozů ve firmě

 

 Jak je vidět z výše uvedeného, jedná se v různých situacích o dost odlišné, byť související, úkoly:

 • Pokud si chcete vybrat správnou značku auta v dané kategorii, pak je na místě se orientovat dle TCV.
 • A naopak – pokud máte určený rozpočet na mobilitu, pomůže vám TCV vybrat vhodný vůz, klidně i napříč segmenty (např. limuzína vs. SUV)
 • Pokud si chcete v nabídce leasingové společnosti vybrat správně, pak je vhodné se řídit dle TCO. Stejně tak v případě, kdy pro již zvolený vůz dle TCV hledáte vhodnou formu financování.
 • A pokud již auta ve firmě máte a “jen” vás zajímá, kolik vás vlastně celkem stojí – pak se bavíme o TCM.

 TCV a TCO jsou hodnoty, které lze s jistou určitostí předvídat. Potřebujete k tomu samozřejmě příslušné know-how a vstupní informace. Se základy tohoto postupu se obeznámíme dále.

 V čem vám neporadí prodejci

Nabízí se otázka, zda prodejci aut znají u svých vozů hodnoty TCV, popř. dokážou-li pracovat s TCO, a umějí je objektivně porovnat s konkurenčními značkami. Tento postup však není (nejen v ČR) moc rozšířený a nelze na něj spoléhat. Ze zkušeností vyplývá, že i když se prodejce na podobné věci budete ptát, spíše je uvedete do rozpaků. V lepším případě budou poněkud vágně argumentovat “dobrým udržením ceny ojetiny”, ale pro váš účel vhodných srovnání se s největší pravděpodobností nedočkáte. Je tedy na vás, abyste si základní analýzu provedli sami, a neorientovali se při tom ani podle ceny, ani podle výše slevy, ale zejména podle rozdílu mezi cenou, za které vám auto prodají, a cenou, kterou za ojetinu dostanete, až ji budete prodávat. 

Tento rozdíl totiž zaplatíte vy. K čemu je vám vůz levnější oproti jinému o 100 000 Kč, když za něj při prodeji také o 100 000 Kč méně dostanete? A nezřídka platí, že výrazně levnější vozy mívají dražší servis, takže domnělá úspora se rázem vytratí. Do hry pak samozřejmě vstupují i další položky (např. pojištění). Každá úvaha, mající za cíl vyhodnotit zamýšlené vozy podle TCV, je pak vícerozměrnou záležitostí. Stručný návod najdete na konci textu. 

 Vztahy mezi TCV - TCO - TCM 

Vezměme pro příklad jeden konkrétní vůz, v tomto případě v segmentu střední třídy. 

Vůz střední třídy; vše bez DPH

TCV

TCO

TCM

Podíl v % na TCM

Ceníková cena [Kč]

856 033 Kč

856 033 Kč

856 033 Kč

 

Transakční cena [Kč]

694 007 Kč

694 007 Kč

694 007 Kč

 

Sleva [%]

19 %

19 %

19 %

 

Doba užívání [měsíce]

36

36

36

 

Nájezd [km/celkem]

90 000

90 000

90 000

 

Zůstatková hodnota [Kč]

317 127 Kč

317 127 Kč

317 127 Kč

 

Ztráta hodnoty [Kč]

376 880 Kč

376 880 Kč

376 880 Kč

43 %

Servisní náklady [Kč]

16 949 Kč

16 949 Kč

16 949 Kč

2 %

Povinné ručení [Kč]

20 088 Kč

20 088 Kč

20 088 Kč

2 %

Havarijní pojištění [Kč]

59 541 Kč

59 541 Kč

59 541 Kč

7 %

Pneumatiky [Kč]

35 958 Kč

35 958 Kč

35 958 Kč

 4%

Palivo [Kč]

146 341 Kč

146 341 Kč

146 341 Kč

17 %

Náklady na financování (úrok, odpisy, ...)

0 Kč

68 482 Kč

68 482 Kč

8 %

Dodatečné náklady plynoucí z používání (drobné opravy, spotřební materiál, spoluúčasti)

0 Kč

28 548 Kč

28 548 Kč

3 %

Vícenáklady na palivo

 

 

26 584 Kč

3 %

Vícenáklady na servis a opravy

 

 

28 813 Kč

3 %

Interní náklady – management, školení, ...

 

 

47 560 Kč

5 %

Ostatní náklady – daně, poplatky, ...

 

14 750 Kč

14 750 Kč

2 %

Celkové náklady

655 757 Kč

767 537 Kč

870 494 Kč

100 %

Náklady na 1 ujetý km [Kč]

7,29 Kč

8,53 Kč

9,67 Kč

 

 Co z toho vyplývá: 

 1. TCO je o cca 17% vyšší než TCV; velmi tedy záleží na vhodně zvolené formě financování, aby nedošlo ke zbytečným nákladům.
 2. TCM je o 15% vyšší než TCO (a o 32% vyšší než TCV)  - to znamená, že eminentně záleží také na interním řízení vozového parku a na snížení zbytečných vícenákladů. 

3 klíčové úkoly tedy spočívají v těchto oblastech: 

 1. Umět správně vybrat auta pro svou firmu, bez ohledu na podbízení se jednotlivých značek a dealerů (neboť žádná sleva není zdarma, jak víme, ale občas zapomínáme).
 2. Zvolit pro vybrané vozy vhodné financování. Přestože je operativní leasing na vzestupu, rozhodně neplatí, že je vhodný vždy a pro všechny vozy, byť vám to někteří obchodníci leasingových společností budou tvrdit.
 3. Rozumně (cíleně zde nepoužíváme slovo “efektivně”) zvládnout správu vozů ve firmě tak, aby nevznikaly zbytečné vícenáklady. To je otázka zejména vlastního managementu (jasně definované pravomoci a procesy toto velmi dobře vyřeší) a odbourání co nejvyššího podílu vícenákladů, plynoucích z necitlivého používání vozu. Zde se řada firem obává do lidí trochu “říznout”, protože se bojí. Je to samozřejmě jejich volba. Správným postupem jsou jasně vyjasněná pravidla mezi uživatelem a majitelem vozu, k čemuž by měla sloužit Car policy.

 Efektem snížení zbytečných nákladů (chybně zvolený vůz, chybně zvolená forma financování, nezvládnutý management a neukáznění řidiči) může být velmi realistická úspora minimálně 10 %, ale lze dosáhnout i více než 30 %. V českých fleetech není výjimkou ani snížení nákladů o 40 %, a to bez omezení kvality či rozsahu mobility.

Kde tedy vzít potřebné údaje? 

Výdaje spojené s využíváním vozu ve firmě, zejména pak interní management a vícenáklady, se podílejí na celkových nákladech cca 15 % (a je to tím více, čím méně jsou data ve firmě pod kontrolou a čím více jsou řidiči neukáznění). Pro jejich eliminaci je napřed nutné je přesně zmapovat, tedy vést podrobnou evidenci všech souvisejících nákladů ke každému autu, a to po celou dobu jeho používání ve firmě. 

Zní to možná jako zbytečná a pracná administrativa. Tou to taky je, pokud není od samého začátku zaveden smysluplný a funkční systém evidence těchto typů nákladů. 

Avšak v případě, kdy máte tato data pro každý vůz zmapována, můžete

 • průběžně sledovat vývoj u každého auta a / nebo řidiče
 • srovnávat náklady u srovnatelných vozů ve srovnatelných rolích (zde pozor na porovnávání odlišných situací, např. mezi řidičem jezdícím v kopcovitém terénu a řidičem s městským nebo dálničním typem provozu)
 • a následně pak průběžným vyhodnocováním a zejména pak porovnáním s cílově dosažitelnou hodnotou pak můžete pro každý vůz / každého řidiče pojmenovat konkrétní kroky, vedoucí k eliminaci zbytných nákladů

 Nicméně, klíčové položky TCV (ale i TCO a TCM) představují tyto dvě:

 • ztráta hodnoty auta
 • spotřeba paliva

Spotřeba paliva je velmi proměnnou veličinou, nicméně v dnešní době existují nezanedbatelné rozdíly již na úrovni TCV – tedy s jakou spotřebou dané auto dokáže jezdit, což je dáno zejména vyspělostí technologie a celkovou koncepcí vozu. Řadě firem se osvědčuje vzít tzv. tabulkovou spotřebu a vynásobit ji koeficientem 1,2, tedy ji zvýšit o 20%. Z praxe vyplývá, že s takto upravenou tabulkovou spotřebou se dá ve smíšeném provozu reálně jezdit s většinou vozů a cokoliv je nad tento limit je již způsobené lidským faktorem. 

Pokud tedy máte na výběr dva vozy, které mají oba podobnou ztrátu hodnoty (nikoli cenu, ta je téměř irelevantní), a jeden má udávanou spotřebu 5,7 l/100 km a druhý 6,3 l/100 km, pak po úpravě koeficientem 1,2 dostaneme 6,8, resp. 7,6 l/100 km. Rozdíl 0,8 l pak při nájezdu 100 000 km představuje 800 litrů, tedy celkem cca 25 000 Kč. Pro deset vozů pak 250 000 Kč. Vyplatí se tedy věnovat pozornost i takové zdánlivé drobnosti, kterou je rozdíl pár deci v udávané spotřebě. 

Dalším důležitým údajem jsou náklady na servis a údržbu, která je nutná a povinná. I zde se údaje pro jednotlivé vozy v rámci stejného segmentu dost liší a projevují se zejména ve vyšším nájezdu, řekněme nad 120 000 km. 

Údaje o spotřebě si dokážete zjistit sami. Údaje o servisních nákladech už nikoli, ale zde by vám měl prodejce být schopen tyto náklady jasně a srozumitelně vyčíslit. Pokud se k tomu nemá, nebo vám předkládá nesrozumitelné přehledy, jděte jinam. Servisní náklady sice nejsou těmi nejdůležitějšími, ale v případě chybné volby dokážou s TCM viditelně pohnout směrem nahoru. 

Kde energií plýtvat nemusíte 

Ve světle výše uvedeného pak je jistě zjevné, že položky další, zejména pneumatiky a pojištění, nejsou tím, co by zásadně ovlivnilo TCM. Jistě, nekupujete je bez rozmyslu, ale často je vidět, že firma si vybere vůz nevhodný z hlediska vysoké ztráty hodnoty, a pak se snaží najít nejlevnější pojištění či pneumatiky a podniká kvůli tomu kroky, které se odrazí mj. i v interních nákladech (někdo tyto procesy musí dělat). To nedává smysl. Jděte na to odshora, začněte tam, kde je riziko vícenákladů nejvyšší, a to je výběr vozu podle ztráty hodnoty. 

Jak tedy odhadnout ztrátu hodnoty vozu? 

Ztráta hodnoty vozu je to, co reálně zaplatíte po dobu jeho užívání. Je rozdílem mezi cenou, za který vůz koupíte, a cenou, za kterou jej na konci odprodáte. U operativního leasingu je to zdánlivě jednodušší, protože tam je již rozdíl započítán v ceně splátky. Nicméně je to vysvětlením, proč levnější vozy mohou vyjít ve splátce stejně jako vozy dražší. 

Potřebujete tedy získat údaj o ceně, za kterou vůz např. za 4 roky a s najetými 120 000 km prodáte. Zde je několik možností: 

 1. Využijete služeb specializované firmy, která se prognózou cen ojetin zabývá. Jejich služby jsou však placené a pro potřeby firmy s několika auty se zpravidla nevyplatí s takovou firmou vejít v jednání a data od ní kupovat. Jejími klienty jsou zejména velcí prodejci ojetin, pojišťovny a leasingové společnosti. Navíc tyto firmy využívají různých metodik pro odhad budoucí ceny, takže pokud nejsou podobné kalkulace vaším hobby, bude to pro vás spíše zatěžujícím krokem.
 2. Pokusíte se dohodnout s prodejcem na odkupní ceně vašeho vozu po oněch 4 letech a 120 000 km. Vyhoví vám však jen velmi malá část z nich, pokud někdo vůbec. Je to pro ně poměrně riskantní záležitost, a i když vám nějakou částku nabídnou, lze předpokládat, že bude pro vás spíše nevýhodná, neboť je v ní zakalkulováno riziko nepředvídatelných událostí (např. zřícení cen ojetých dieselů, krize, ...). Těmto rizikům se nevyhnete ani vy, ale lze předpokládat, že polštář, který si ponechá prodejce nových vozů, bude vyšší.
 3. Odhadnete si cenu ojetiny sami s využitím dostupných údajů, a sice z cen inzerce. Podíváte se na několik vozů, predikci jehož ceny hledáte, v podobné motorizaci a výbavě, s podobným stářím a nájezdem, na inzertních serverech. Je však nutné vzít v potaz, že tyto ceny jsou určeny jako prodejní ceny ojetiny, nikoli jako výkupní ceny obchodníka s ojetinami (prodej novému vlastníkovi vozu napřímo je v naprosté minoritě, proto se o něm nezmiňujeme). V těchto cenách jsou již započteny i dodatečné položky zanedbané údržby (málokdo prodává ojetinu s tím, že by nechal udělat kompletní servis odpovídající jejímu nájezdu a stáří) a marže obchodníka s ojetinami, což se může pohybovat u ojetin s rozumným nájezdem (do 150 000 km) a u běžnějších značek dohromady kolem 12-20 %. Odečtete tedy od inzerovaných cen oněch řekněme 15 % a s dost velkou mírou jistoty dostanete cenu, za kterou by se vám mělo auto podařit odprodat (a tento údaj byste jako placený získali od některé z firem zmiňovaných v bodě 1). 

 

A jak postupovat v souhrnu? 

Pokud se rozhodujete mezi např. třemi vozy (což je typická situace v menších českých fleetech), zkuste si vyplnit následující tabulku např. pro situaci 90 000 km najetých v průběhu 3 let (konkrétní příklad, všechny údaje jsou bez DPH): 

Položka

Informace, jejich zdroj

Značka A

Značka B

Značka C

Kupní cena vozu

Faktura

785 000 Kč

824 000

752 000

Ztráta hodnoty

Analýza prodejních cen ojetin snížená o 15 %

380 000 Kč

358 000 Kč

338 000 Kč

Náklady na servis

Prodejce nových vozů

21 800 Kč

17 800 Kč

21 800 Kč

Pojištění

Poptat pojišťovnu, makléře nebo online prodejce pojištění

121 000 Kč

108 000 Kč

112 000 Kč

Spotřeba paliva

Údaje o vozidle + 20 %

147 000 Kč

151 000 Kč

162 000 Kč

Pneumatiky

Počítejte s jednou sadou na 30 000 km, mohou se lišit rozměrem a tudíž cenou

36 000 Kč

39 000 Kč

37 000 Kč

Celkové náklady

 

705 800 Kč

673 800 Kč

670 800 Kč

Cena za 1 km

 

7,84 Kč

7,49 Kč

7,45 Kč

Je vidět, že i přes zdánlivě vyšší náklady na palivo, servis i pojištění je vůz značky C z hlediska TCV nejvýhodnější. Položka ztráty hodnoty je totiž v celkovém výsledku natolik významná, že svou silou přebije položky ostatní. A pokud vůz značky C dobře profinancujete a budete s ním ve firmě dobře nakládat, bude nakonec nejvýhodnější. 

Podobně vyhovující je i značka B, téměř shodná s C z pohledu TCV (přestože se jejich pořizovací cena lišila o více než 70 000 Kč). B i C jsou oproti A výhodnější o cca 5 %, což při 10 autech znamená rozdíl v celkových nákladech kolem 300 000 Kč. 

Takže: 

 1. Udělej si sám: nepočítejte s tím, že vám prodejce poradí s výběrem vozu podle ekonomické výhodnosti z pohledu celkových nákladů.
 2. Pokud máte zájem na pořízení vozu vhodného z hlediska celkových nákladů, neorientujte se podle jeho ceny, ale
 3. Postupujte podle návodu uvedeného v tomto textu 

 

V případě zájmu vám se správným výběrem firemních aut dle TCO parametrů rádi pomůžeme.  

Radovan Mužík, Managing Partner, Fleet Partners s.r.o.

muzik@fleetpartners.cz