Manažerské vozy: TCO ve střední třídě

24. 07. 2018

Informace, analýzy a náměty pro vaši efektivní práci:

 1. Stav a perspektivy vývoje fleetového trhu do roku 2020: Český fleet 2018-2020
 2. Uživatelské zkušenosti a preference zákazníků vůči značkám: Český fleet 2018 – osobní a lehké užitkové vozyKterá auta firmy chtějí?
 3. Uživatelské zkušenosti a preference zákazníků vůči financování: Český fleet 2018 – financování
 4. Zvýšení prodeje do největšího cílového trhu: Prodej do středních a malých fleetů
 5. Zvýšení prodeje vozů s alternativními pohony: Alternativní pohony 2018
 6. Zvýšení konkurenceschopnosti dealerů: Rozvojový program pro dealery a obchodníky
 7. Efektivní práce s dealerskými informacemi: Management informací

Jak vybrat manažerský vůz: chcete si užívat chytře?

Přístup řízení vozových parků s podporou TCO (Total Costs of Ownership) je rozšířen v českých firmách menšinově (zatím pouze ve 24%; zdroj: studie Český fleet 2018), ale potěšitelné je, že zodpovědní manažeři plně chápou jeho důležitost a význam a přijali fakt, že se jedná v současné době o nejobjektivnější metodu. 

Před nedávnem jsme se na tomto místě zabývali modely v nižší střední třídě. Pro někoho překvapivě z tohoto TCO srovnání vyšly nejlépe vozy, jejichž pořizovací cena byla vyšší než průměr segmentu. Tentokráte jsme se podívali na vozy manažerské, v automobilovém žargonu nazývané „střední třída“. Tento pohled nemá ambici podat vyčerpávající srovnání v dané kategorii, jeho cílem je porovnat cca desítku vozů, které v rámci třídy míří „výše“, ať už se jedná o tzv. prémiové značky, nebo modely dalších automobilek, které tuto ambici mají. 

U této kategorie se pohled přes TCO neprosazuje natolik vehementně jako u vozů nižších tříd, neboť se jedná o segment, kde je často aplikována metoda volného výběru managementu, nazývaná též „user-chooser“ (buď volba zcela neomezená, nebo z několika značek). Přesto je smysluplné se i na tuto třídu podívat ekonomickýma očima, načež uvidíme, že i zde existují významné rozdíly, byť již ne tolik markantní jako u vozů nižší střední třídy. Důvodem je mj. i vývoj zůstatkových hodnot, neboť tato třída vozů představuje podstatně menší celkový objem trhu než nižší střední segment. 

Smysluplný je tento přístup například v situaci, kdy manager má volnou ruku při výběru, ale váhá mezi několika značkami. Pak je namístě volba, která krom respektu k jeho chuti je současně ekonomicky chytrá. 

Jak a proč funguje TCO přístup 

Zjednodušeně řečeno – kdo chce mít jistotu, že si vybere do svého fleetu správně (správné) vozy, se správným způsobem financování a správně nastavenými parametry (doba užívání, nájezd), pak se bez znalostí o TCO jednotlivých variant neobejde. Pak dostaneme i odpověď na zdánlivě nelogické otázky, jako například: 

 • Proč zdánlivě velmi srovnatelná auta mají o dost rozdílnou cenu?
 • Jak je možné, že levnější auto je ve výsledku méně výhodné než auto dražší?
 • Jak je možné, že jedno ze dvou aut, která stála na počátku stejně, je na konci provozování o 10 % výhodnější na celkových nákladech? 

Pro každý účel užívání (typ vozu), pro každou dobu užívání (celková doba užívání vozu) i každou intenzitu užívání (roční nájezd) je výhodný jiný vůz a jiná forma financování. Výhodnost je tedy kombinací několika proměnných, nelze opomenout žádnou z nich ani některou z nich nadřadit ostatním. Klíčovým ukazatelem tedy není ani pořizovací cena (tolik upřednostňovaná), ani výše slevy, ani výše měsíční splátky, ale jen a pouze náklad v Kč na 1 km mobility, jakožto integrální funkce konkrétního modelu, správně zvolených parametrů a dodavatele financování. 

Výhodná unifikace? Mýtus! 

Shodneme se tedy na tom, že je klíčové dobře vybrat vozy a parametry jejich provozování, tedy dobu, proběh a způsob financování. Zpravidla je však vhodné začít z druhé strany – vím-li, že chci vozy mít ve firmě 3 roky a každý najede 30 000 km ročně, mohu dle těchto parametrů najít pro každou kategorii vhodné vozy – značky, neboť modelová třída je zpravidla předem dána pozicí uživatele v hierarchii firmy. Ale i zde čekají záludnosti: pokud je některá značka výhodná pro roční nájezd 30 000 km, už nemusí být výhodná pro roční nájezd 40 000 km. 

Zcela tak tedy padá mýtus o výhodnosti unifikace vozového parku. Jistě má své výhody, slevy díky objemu jsou zajímavé, ale při podrobných propočtech lze zjistit, že je-li fleet poskládán striktně s ohledem na TCO, je to výhodnější než prostá unifikace do jedné značky či skupiny spřízněných značek. Tento přístup vede k mnohem lepším výsledkům než všudypřítomný cenový tlak na dodavatele všech úrovní. 

Jistě, je to pracnější, a také se to často složitě obhajuje vůči managementu, který chce o všem rozhodovat, ale má jen povrchní znalosti a dílčí informace, a proto často rozhodne tak, aby to příliš nevybočovalo od podobných rozhodnutí v minulosti. Tuší vlastníci a akcionáři, že je to proti jejich zájmům? 

TCO vs. položky splátky 

Dle značky, modelu a režimu využívání představují okolo 30% TCO náklady na palivo a okolo 40% TCO je amortizace vozidla včetně financování, kde je zohledněna vstupní investice, ztráta hodnoty vozidla a náklady na financování prostřednictvím cizích zdrojů. Podíl jednotlivých komponent nelze v této obecné rovině striktně vyčíslit, protože se liší dle kategorie vozu, intenzity a doby užívání. Ale v zásadě platí, že financování (včetně ztráty hodnoty) a palivo představují dohromady cca 70% celkových TCO (pro běžné modely). Snížením nákladů na palivo (spotřeba a způsob jízdy) o 10% a snížením ztráty hodnoty o 20% (=výběr vhodného vozu dle TCO) lze dosáhnout okamžité úspory 10-15%. Taková výše úspory, podmíněná správným rozhodnutím a správným managementem spotřeby, není zpravidla dosažitelná vyjednáváním s dodavatelem nad rámce jím poskytnutých zvýhodnění. 

Úspora tedy nespočívá ve snížení ceny jakékoli položky kalkulace, ale v harmonizovaném snížení potenciálních vícenákladů (zejména palivo a ztráta hodnoty). Zůstatková hodnota není funkcí výběru leasingové společnosti (ty mnohdy nabízejí velmi podivuhodné údaje), ale otázkou volby značek a modelů vozů zákazníkem. Lze očekávat, že čím kvalitnější vůz z hlediska TCO bude poptáván, tím nižší budou celkové rozptyly ve finální splátce. 

Jak lze také vybírat auta? 

Každá dobře řízená firma musí vědět, kolik zdrojů je k dispozici na potřebnou (případně i požitkovou) mobilitu zaměstnanců, kolik jich je a jakou kvalitu (technickou, bezpečnostní, a třeba i imageovou) a v jakém objemu chtějí užívat. Jako příklad lze uvést následující zadání: 

„Potřebujeme 4 vozy střední třídy, s naftovým motorem s výkonem mezi 130-150 kW, automatickou klimatizací a převodovkou, pokročilou bezpečnostní výbavou (lze dále specifikovat), ve středním stupni výbavy. Každý z těchto vozů ujede ročně 40.000 km. Rozpočet na 1 km každého vozu je do 7,50 Kč bez DPH.“ 

Znamená to jediné – nakupující firma zná dobře své náklady na mobilitu, chce mít garantovánu její výši a neřeší, vozy jaké značky či jak dlouho jimi lidé budou jezdit. 

Jak to tedy dopadlo? Na ceně opravdu nezáleží! 

Společnosti Fleet Partners provedla v červenci 2018 analýzu popsanou výše. Celkem byly poptávány 4 vozy v uvedené specifikaci (definované dle aktuálních údajů na webech importů jednotlivých značek) a následně byly vyčísleny náklady na 1 km při době užívání 3 roky, ročním nájezdu 40 000 km a financování v hotovosti. 

A výsledek? Níže uvedený přehled srovnává 9 značek ve střední třídě co do nákladů na 1 km. Zahrnuty jsou všechny položky včetně srovnatelného pojištění, servisu, pneumatik i paliva. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH:

 

Vůz TCO na 1 km (3 roky, 120 000 km) Pořizovací cena – rozdíl
v % oproti průměru segmentu
TCO – rozdíl
v % oproti průměru segmentu
TCO – rozdíl v Kč po 3 letech a 120 000 km oproti průměru segmentu
Audi A4 2.0 TDI 8,28 5,96 % 8,57 % 80 894
BMW 320d 7,92 10,74 % 3,84 % 37 556
Ford Mondeo 2.0 TDCi 7,19 -11,31 % -5,83 % -50 991
Jaguar XE 2.0d 8,45 6,41 % 10,78 % 101 072
Mazda 6 2.2 Skyactiv-D 6,97 -13,30 % -8,59 % -76 269
Mercedes C220d 7,32 4,15 % -4,07 % -34 850
Škoda Superb 2.0 TDI 6,96 -2,48 % -8,80 % -78 202
VW Passat 2.0 TDI 7,15 -2,87 % -6,2 7% -54 973
Volvo S60 D4 8,23 2,69 % 7,89 % 74 600

Zdroj: Analýza Fleet Partners, červenec 2018, založeno na reálných tržních podmínkách; údaje bez DPH

Co z toho vyplývá?

 1. Podmínky zadání (1 km do 7,50 Kč) splňuje 5 vozů – je tedy z čeho vybírat.
 2. Průměr segmentu však překračuje podmínky zadání (1 km do 7,50 Kč).
 3. Vozy splňující zadání nejsou vždy levnější než ty, které podmínkám nevyhovují.
 4. Vyčnívá zde značka Mercedes-Benz, která jako jediná vykazuje lepší TCO než je průměr, ačkoli cena vozu je nad průměrem.
 5. Podobně „dobře“ (= TCO oproti průměru segmentu je lepší než cena oproti průměru) jsou na tom i značky Škoda a VW.
 6. Zcela shodných a současně nejlepších výsledků dosahují dva vozy se zcela odlišnou tržní pozicí – Škoda Superb jakožto nejčastější vůz dané kategorie vs. Mazda 6 jako poměrně řídce zastoupený model.

 

Jdete jen po ceně? Škodíte si.

Všimněme si totiž rozdílu mezi nejnižší a nejvyšší kilometrovou cenou v uvedeném srovnání. Pro 3letou dobu užívání jde o 1,49 Kč na každý km, po 120 tisících kilometrech pak celkem o 180 000 Kč. U oněch plánovaných 4 aut je pak rozdíl více než 700 tisíc Kč. Dost na to, aby se vyplatilo podobnou úvahu provést.

Takže?

Samozřejmě, v této kategorii nejde vždy jen o ekonomiku či TCO, svou významnou roli hraje i osobní preference uživatele vozu. Pokud však váháte mezi více vozy, pak je TCO dobrým vodítkem pro volbu, která bude stále v rámci osobního výběru, a současně bude ekonomicky správná.

V zájmu objektivity je nicméně třeba zdůraznit, že pokud bychom nastavili parametry požadavků jinak (nižší, nebo vyšší kilometrový proběh, jiná délka používání, případně změnili další vstupy), pak by také hodnoty u jednotlivých modelů vypadaly jinak a zcela jistě by se alespoň zčásti měnilo i pořadí. Není tedy možno říci, že vůz, který v našem modelu vyšel nejlépe, bude nejlepší také za odlišných parametrů zadání a naopak. V tom tkví komplexita TCO. Neexistuje jedna univerzální hodnota, kterou bychom mohli danému vozu přiřadit, bude se vždy jednat o určitý interval. A neexistuje tedy ani ono „bájné“ univerzálně nejvýhodnější vozidlo.

Zajímá vás k tématu více? Pak nás kontaktujte na info@fleetpartners.cz.