TCO v nižší střední třídě

19. 03. 2018

Informace, analýzy a náměty pro vaši efektivní práci:

 1. Stav a perspektivy vývoje fleetového trhu do roku 2020: Český fleet 2018-2020
 2. Uživatelské zkušenosti a preference zákazníků vůči značkám: Český fleet 2018 – osobní a lehké užitkové vozyKterá auta firmy chtějí?
 3. Uživatelské zkušenosti a preference zákazníků vůči financování: Český fleet 2018 – financování
 4. Zvýšení prodeje do největšího cílového trhu: Prodej do středních a malých fleetů
 5. Zvýšení prodeje vozů s alternativními pohony: Alternativní pohony 2018
 6. Zvýšení konkurenceschopnosti dealerů: Rozvojový program pro dealery a obchodníky
 7. Efektivní práce s dealerskými informacemi: Management informací

 

Jdete jen po ceně? Škodíte si. 

Přístup řízení vozových parků s podporou TCO (Total Costs of Ownership) je rozšířen v českých firmách menšinově (zatím pouze ve 24%; zdroj: studie Český fleet 2018), ale potěšitelné je, že zodpovědní manažeři plně chápou jeho důležitost a význam a přijali fakt, že se jedná v současné době o nejobjektivnější metodu. 

Jak a proč funguje TCO přístup 

Zjednodušeně řečeno – kdo chce mít jistotu, že si vybere do svého fleetu správně (správné) vozy, se správným způsobem financování a správně nastavenými parametry (doba nájmu, nájezd), pak se bez znalostí o TCO jednotlivých variant neobejde. Pak dostanete i odpověď na zdánlivě nelogické otázky, jako například: 

 • Proč zdánlivě velmi srovnatelná auta mají o dost rozdílnou cenu?
 • Jak je možné, že levnější auto je ve výsledku méně výhodné než auto dražší?
 • Jak je možné, že jedno ze dvou aut, která stála na počátku stejně, je na konci provozování o 10% výhodnější na celkových nákladech? 

Pro každý účel užívání (typ vozu), pro každou dobu užívání (celková doba užívání vozu) i každou intenzitu užívání (roční nájezd) je výhodný jiný vůz a jiná forma financování. Výhodnost je tedy kombinací několika proměnných, nelze opomenout žádnou z nich ani některou z nich nadřadit ostatním. Klíčovým ukazatelem tedy není ani pořizovací cena (tolik upřednostňovaná), ani výše slevy, ani výše měsíční splátky, ale jen a pouze náklad v Kč na 1 km mobility, jakožto integrální funkce konkrétního modelu, správně zvolených parametrů a dodavatele financování.

Výhodná unifikace? Mýtus... 

Shodneme se tedy na tom, že je klíčové dobře vybrat vozy a parametry jejich provozování, tedy dobu a proběh. Zpravidla je však vhodné začít z druhé strany – vím-li, že chci vozy mít ve firmě 3 roky a každý najede 25 000 km ročně, mohu dle těchto parametrů najít pro každou kategorii vhodné vozy – značky, neboť modelová třída je zpravidla předem dána pozicí uživatele v hierarchii firmy. Ale i zde čekají záludnosti: pokud je některá značka výhodná pro roční nájezd 25 000 km, už nemusí být výhodná pro roční nájezd 35 000 km. 

Zcela tak tedy padá mýtus o výhodnosti unifikace vozového parku. Jistě má své výhody, slevy díky objemu jsou zajímavé, ale při podrobných propočtech lze zjistit, že je-li fleet poskládán striktně s ohledem na TCO, je to výhodnější než prostá unifikace do jedné značky či skupiny spřízněných značek. Tento přístup vede k mnohem lepším výsledkům než všudypřítomný tlak na dodavatele všech úrovní. 

Jistě, je pracnější, a také se často složitě obhajuje vůči managementu, který chce o všem rozhodovat, ale má jen povrchní znalosti a dílčí informace, a proto často rozhodne tak, aby to příliš nevybočovalo od podobných rozhodnutí v minulosti. Tuší vlastníci a akcionáři, že je to proti jejich zájmům?

TCO vs. položky splátky 

Dle značky, modelu a režimu využívání představují okolo 30% TCO náklady na palivo a okolo 40% TCO je amortizace vozidla včetně financování, kde je zohledněna vstupní investice, ztráta zůstatkové hodnoty vozidla a náklady na financování prostřednictvím cizích zdrojů. Podíl jednotlivých komponent nelze v této obecné rovině striktně vyčíslit, protože se liší dle kategorie vozu, intenzity a doby užívání. Ale v zásadě platí, že financování (včetně ztráty hodnoty) a palivo představují dohromady cca 70% celkových TCO (pro běžné modely). Snížením nákladů na palivo (spotřeba a způsob jízdy) o 10% a snížením zůstatkové ztráty o 20% (výběr vhodného vozu dle TCO) lze dosáhnout okamžité úspory 9-15%. Taková výše úspory, podmíněná správným rozhodnutím a správným managementem spotřeby, není zpravidla dosažitelná vyjednáváním s dodavatelem. 

Úspora tedy nespočívá ve snížení ceny jakékoliv položky kalkulace, ale v harmonizovaném snížení potenciálních vícenákladů (zejména palivo a zůstatková hodnota). Zůstatková hodnota není funkcí výběru leasingové společnosti (ty mnohdy nabízejí velmi podivuhodné zůstatkové hodnoty), ale otázkou volby značek a modelů vozů zadavatelem výběrového řízení. Lze očekávat, že čím kvalitnější vůz z hlediska TCO bude poptáván, tím nižší budou celkové rozptyly ve finální splátce.

Jak lze také vybírat auta 

Každá dobře řízená firma musí vědět, kolik zdrojů je k dispozici na potřebnou (případně i požitkovou) mobilitu zaměstnanců, kolik jich je a jakou kvalitu (technickou, bezpečnostní, třeba i imageovou) a v jakém objemu chtějí užívat. Jako příklad lze uvést následující zadání: 

„Potřebujeme 5 vozů nižší střední třídy v provedení kombi, s benzinovým motorem s výkonem mezi 70-85 kW, alespoň manuální klimatizace, manuální převodovka, alespoň 4 airbagy, ESP, mlhovky, střední stupeň výbavy. Každý z těchto vozů ujede ročně 25.000 km. Rozpočet na 1 km každého vozu je do 4,50 Kč bez DPH.“ 

Znamená to jediné – zadávací firma zná dobře své náklady na mobilitu, chce mít garantovánu její výši a neřeší, vozy jaké značky či jak dlouho budou lidé jezdit (dobu užívání je samozřejmě vhodné omezit např. na 4 roky – jak je vidět dále, prodlužování doby nájmu nepřináší pozitivní ekonomický efekt).

Na ceně nezáleží: jak to tedy dopadlo? 

Společnosti Fleet Partners a Vehiklo.cz provedly v březnu 2018 analýzu popsanou výše. Celkem bylo poptáváno 5 vozů v uvedené specifikaci (definované dle aktuálních údajů na webech importů jednotlivých značek) a následně byly vyčísleny náklady na 1 km při době užívání 3 nebo 4 roky a ročním nájezdu 25 000 km.  

A jak to dopadlo? Níže uvedený přehled srovnává 12 značek v nižší střední třídě co do nákladů na 1 km. Zahrnuty jsou všechny položky včetně pojištění, pneumatik i paliva.

 

Vůz

Kč/km - 3 roky, 75t km

Kč/km - 4 roky, 100t km

Rozdíl v % mezi 4 a 3letou dobou užívání

Fiat Tipo Kombi

4,54

3,86

17,73%

Ford Focus Kombi

4,27

4,19

2,03%

Honda Civic Tourer

5,84

5,12

14,13%

Hyundai i30 Kombi

4,77

4,67

2,01%

Kia Cee'd SW

4,86

4,72

2,99%

Opel Astra ST

5,12

4,97

3,00%

Peugeot 308 SW

4,35

3,93

10,65%

Renault Megane Grandtour

5,19

4,94

5,01%

Seat Leon ST

4,59

4,43

3,67%

Škoda Octavia Combi

4,43

4,37

1,41%

Toyota Auris TS

4,99

4,38

14,01%

VW Golf Variant

4,57

4,50

1,47%

MIN

4,27

3,86

10,72%

MAX

5,84

5,12

14,13%

Průměr

4,79

4,51

6,37%

Zdroj: Analýza Fleet Partners a Vehiklo.cz, březen 2018, založeno na reálných tržních podmínkách; údaje bez DPH

Co z toho vyplývá?

 1. Podmínky zadání (1 km do 4,50 Kč) splňují v případě 3leté doby užívání 3 vozy, pro 4 roky pak 7 vozů – vždy je tedy z čeho vybírat.
 2. Průměr segmentu však nesplňuje podmínky zadání.
 3. Není velkého rozdílu mezi 3 a 4letou dobou užívání. Jedná o průměr 5% pro vozy vyhovující zadání pro tříleté užívání, resp. 7% pro vozy vyhovující zadání pro 4 roky – vyplatí se tedy obměňovat vozy častěji vzhledem k eliminaci rizika poruch mimo záruku.
 4. Vozy, které splňují zadání, nejsou levnější než ty, které podmínky nesplňují. Jsou dokonce i o více než 10% dražší.

 

Jdete jen po ceně? Škodíte si.

Řada firem se na líbivou cenovou politiku některých značek nachytá a ve finále jezdí dráže než ti, kteří rozumějí TCO přístupu a neváhají investovat do správného vozu s vyšší pořizovací cenou.

Všimněme si totiž rozdílu mezi nejnižší a nejvyšší kilometrovou cenou v uvedeném srovnání. Pro 3letou dobu užívání jde o 1,57 Kč (tedy rozdíl 37% oproti nejvýhodnějšímu vozu), pro 4leté období pak o 33%. Jinými slovy to znamená, že správná volba znamená o přibližně třetinu nižší náklady než volba chybná.

A o kolik peněz se jedná? Vezměme v potaz 5 vozů a 3 (nebo 4) roky užívání s ročním nájezdem každého vozu 25t km a srovnejme celkové náklady takového fleetu:

Vůz 

3 roky, 5 vozů, 25t km ročně každý 

4 roky, 5 vozů, 25t km ročně každý 

Nejvýhodnější v segmentu

1 601 250

1 930 000

Nejméně výhodný v segmentu

2 190 000

2 560 000

Rozdíl v Kč 

588 750 

630 000 

Rozdíl v % 

37% 

33% 

Zdroj: Analýza Fleet Partners a Vehiklo.cz, březen 2018, založeno na reálných tržních podmínkách; údaje bez DPH

Takže?

Pokud chcete auta kupovat inteligentně a s respektem k ekonomice své firmy, řiďte se fakty. TCO analýza vám může ušetřit významné finanční prostředky. V tomto modelovém případě se jedná u čtyřletého používání pěti aut o 390 000 Kč. A nyní si představme, že aut není pět, ale padesát, nebo sto... V posledním případě se „hraje“ o 7,8 milionu korun... Pořizovat auta bez precizní analýzy je samozřejmě možné, ale z hlediska fleet managementu to zejména u větších počtů vozidel není moudré.

V zájmu objektivity je nicméně třeba zdůraznit, že pokud bychom nastavili parametry požadavků jinak (nižší, nebo vyšší kilometrový proběh, jiná délka používání, případně změnili další vstupy), pak by také hodnoty u jednotlivých modelů vypadaly jinak a zcela jistě by se alespoň zčásti měnilo i pořadí. Není tedy možno říci, že vůz, který v našem modelu vyšel nejlépe, bude nejlepší také za odlišných parametrů zadání a naopak. V tom tkví komplexita TCO. Neexistuje jedna univerzální hodnota, kterou bychom mohli danému vozu přiřadit, bude se vždy jednat o určitý interval. A neexistuje tedy ani ono „bájné“ univerzálně nejvýhodnější vozidlo.

Více k tématu TCO naleznete ZDE.

Kompletní přehled aktuální situace a perspektiv fleetu je k dispozici ZDE.

Pohled zákazníků na jednotlivé značky najdete ZDE.

 

Radovan Mužík, Managing Partner, Fleet Partners s.r.o.