Aktuální trendy ve financování firemních vozů

22. 09. 2017

Firmy v ČR si ročně pořídí více než 100 tisíc nových aut. Většina využívá nějakou formu externího financování.

 • Jaké jsou aktuální trendy?
 • Jak se změnila nabídka na trhu?
 • Z čeho a jak vybírat?
 • Proč se nebát operativního leasingu? 

Aktuální stav trhu

Prodej osobních aut firmám jednoznačně táhne český automobilový obchod. Firemní zákazníci se na koupi nových vozů podílejí z více než 60% co do počtu a téměř 85% co do hodnoty. Nákupní apetit firem je tedy pro kondici automobilového obchodu v ČR zcela zásadní.

Součástí oživení ekonomiky v poslední době je samozřejmě i vyšší prodej služebních aut, neboť firmy jsou ochotny je častěji obměňovat a částečně roste i jejich potřeba díky vyššímu počtu zaměstnanců. S tím souvisí i jejich financování a jeho vhodná volba. Správné rozhodnutí v této oblasti je podstatně důležitější než cena vozu, protože může ovlivnit celkové náklady až o 50%. V praxi jsou zcela běžné situace, kdy jedna firma dosahuje kilometrových nákladů 5,50 Kč / 1km, zatímco jiná firma, s identickým vozem a dalšími parametry (nájezd, doba užívání,…), ale s jiným způsobem financování, dosahuje nákladu 8 Kč / 1 km. To je při ročním nájezdu 30000 km a dvaceti firemních vozech 1,5 mil. Kč. Cena jednoho špatného rozhodnutí je tedy vysoká. A třeba za ní stojí nejen chybně vyhodnocená fakta, ale i předsudky či zkušenosti z minulosti. Dnes je však mnoho věcí jinak.

Jaké jsou tedy aktuální trendy?

Tím nejpodstatnějším je boom různých forem pronájmu osobních i lehkých užitkových aut. Zatímco ještě před nedávnem byly hlavními poskytovateli pronájmu leasingové společnosti (specializované a dcery některých bank), dnes se zmíněný rozmach týká především skupiny obchodníků s auty a importérů, kteří vytvářejí vlastní produkty týkající se pronájmu vozů.

Dalším z trendů je postupně se zvyšující přesycenost informacemi a zahlcení zákazníků takovým množstvím nabídek, že není možné se v nich bez hlubší znalosti produktu vyznat. Tématu se věnuje část článku, nicméně i na tomto místě je třeba upozornit na obrovskou variabilitu těchto nabídek co do rozsahu, obsahu, garancí a kvality. Neřkuli o zmatení pojmů, kdy je pojem „operativní leasing“ často používán nesprávně a takové použití některými nabízejícími je zavádějící a dělá produktu špatné jméno.

Jak si tedy správně vybrat?

Neexistuje jediný způsob, který by měl jen plusy. Vaše volba pak závisí na tom, zda dáváte přednost:

 • finanční výhodnosti,
 • zbavení se provozních starostí o firemní auta,
 • co nejjednodušší administrativě,
 • vyhnutí se co nejvíce rizikům

Jako obvykle platí, že nelze naplnit na 100% všechny požadavky a že se vzájemně ovlivňují. Pokud se dělají kompromisy, vyjde z toho většinou jen průměrné řešení. Kdo chce mít dobré výsledky, měl by se nad tématem důkladně zamyslet a priority si nastavit jednoznačně

Chcete-li finančně co nejvýhodnější variantu:

V tomto případě si udělejte konkrétní srovnání více způsobů financování. Dejte si pozor na skryté vícenáklady a způsoby výpočtu úrokové sazby. Je to poměrně složité, proto vždy trvejte na tom, aby vám prodejce veškeré náklady uvedl, zdůvodnil a vyčíslil, a na konec chtějte znát celkovou cenu, kterou poskytovateli financování zaplatíte. Pokud se prodejce zdráhá, jděte jinam.

Chcete-li se zbavit provozních starostí, administrativy a rizik:

Pak je pro vás vhodnou volbou pronájem - operativní leasing. Pokud si dobře nastavíte rozsah služeb leasingové společnosti, budete s autem opravdu jen jezdit, když potřebujete, a o nic spojeného s jeho provozem, servisem či administrativou se starat nemusíte, stejně tak o jeho prodej, až je už nebudete chtít. Pokud na autě vznikne závada nekrytá zárukou, jde vše na vrub leasingové firmy. Samozřejmě že ona počítá s pravděpodobností, s jakou nečekaná porucha může nastat, a část předpokládaných nákladů platíte ve splátce. Ale ne celý náklad, pokud by tato událost opravdu nastala. Zde však velký pozor na kvalitní smlouvu a jasné specifikace, co je a co není předmětem služby.

Operativní leasing využívá v ČR cca 10% vozů, které jezdí po silnicích. To je velmi málo ve srovnání s některými zeměmi EU na západ od nás, kde je to až 70%. Existuje tedy obrovský prostor pro další růst tohoto způsobu financování.

Na co si dát pozor?

Volba správného způsobu financování není úplně jednoduchá a řada lidí často rezignuje a dá na doporučení prodejce, protože se v tom nevyzná. Mnoho prodejců i firem této neznalosti zneužívá a prezentuje své nabídky tak, že vypadají dobře, ale už neukazují své problematické prvky.

Jak získat kvalitní operativní leasing?

Pronájem firemních aut neboli operativní leasing – pakliže je dobře nastaven a je dobře uzavřena smlouva – ušetří většině firem mezi 10 až 20% celkových nákladů na jejich vozový park. To dělá ročně na jednom typickém autě 20 až 40 tisíc Kč. Tyto prostředky nejsou jen v bilanci účtů kolem aut, ale jsou v nich zahrnuty i personální náklady, odstranění ztrát při jednání s pojišťovnami či z neodborného prodeje ojetiny. Tyto položky však většina firem neumí vyhodnotit a operativní leasing odmítá jako „drahý“, což je jeden z významných manažerských omylů.

K dalším výhodám finančního charakteru patří mj. to, že není třeba vydávat jednorázově velké částky na koupi vozu, či skládat akontaci. Vůz má firma v užívání a platí stejnou měsíční splátku po celou dobu nájmu. Hlavním důvodem využití je tedy významně jednodušší získání vozu do užívání.

Jsou zde ale i další přínosy:

 • zbavení se nutnosti o auta starat a jednat se servisy či pojišťovnami,
 • jasný tok peněz - cash flow,
 • významné snížení náročnosti administrativy spojené s firemními auty,
 • převzetí většiny problémů, které by musel řešit řidič,
 • zbavení se většiny rizik s provozem auta spojených, např. s vývojem cen ojetin.

Všechny z nich vytvářejí úspory a snižují potenciální ztráty.

Operativní leasing má samozřejmě i některé nevýhody. Většina z nich je mylně přičítána produktu, neboť díky nedostatečné znalosti zákazníka byly pro něj nevýhodně nastavené podmínky. Zde je nutno podotknout, že seriózní leasingová společnost se takových praktik nedopouští a vidí-li, že zákazník tápe, na úzká místa ho upozorní.

Hlavní nevýhodou operativního leasingu je fakt, že s vozem není možné nakládat dle libosti. To většině firem nevadí, ale ty, které třeba vůz technicky pozměňují různými dodatečnými výbavami či příslušenstvím, to budou mít komplikovanější.

Mezi firmami s menšími autoparky (do 10 vozů) používá operativní leasing zatím jen necelých 5% . Hlavními důvody doposud řídkého rozšíření jsou dva, přičemž dominantním je první z nich.

Firmy se domnívají, že celkové náklady spojené s operativním leasingem jsou vyšší, než když si vůz koupí a starají se o něj samy. To je v naprosté většině případů chybná úvaha.

Vede k ní neznalost skutečných celkových nákladů spojených s provozem firemních aut, a tudíž jakékoliv objektivní srovnání vlastně nemají k dispozici. Tvrzení, že operativní leasing je drahý, je pak jen nesprávnou hypotézou. Každá seriózní leasingová společnost pomůže zdokumentovat, jaké jsou aktuální celkové náklady, a až potom je možné je porovnat s její nabídkou.

Druhý důvod je spíše psychologický: řada majitelů českých firem není připravena na to, že platí za něco (auto), co jim „papírově“ nepatří. Přitom je běžné užívat nájemný byt či hotel – za ten také platíme, ale nepatří nám.

Jak to funguje?

Leasingová společnost umí dobře odhadnout budoucí prodejní cenu ojetého vozu, zná detailně servisní náklady a umí z titulu své velikosti vyjednat se svými dodavateli lepší podmínky, než by dokázal individuální zákazník. Proto může zákazníkovi nabídnout lepší celkovou cenu spojenou s pořízením a provozem vozu, než by dokázal on sám, a samozřejmě i ona vytváří zisk. Výše uvedené je zestručněno pro potřeby tohoto textu, ve skutečnosti existuje několik možností kalkulací, nicméně výše popsaný princip je společný většině případů.

Co z toho mají firemní řidiči?

U dobré leasingové společnosti znamená využívání operativního leasingu pro řidiče komfort a odstranění většiny potřebných úkonů péče o auto. Řidiči mají k dispozici nepřetržitou asistenční službu, povětšinou je u servisu vozu či přezouvání pneumatik k dispozici i odvoz vozu do servisu a jeho opětovné přistavení, takže zaměstnanci ušetří čas a mohou se věnovat práci. K dispozici jsou i profesionálové pro jednání s pojišťovnami, takže řidič ani firma se v případě potíží nemusejí o nic starat. U dobré leasingové společnosti je tak o řidiče postaráno, aby se mohl věnovat své práci.

Podstatou operativního leasingu je tedy poskytnutí bezproblémového užívání bez nutnosti řešení běžných starostí spojených s provozem vozu - ani managementem firmy, ani řidiči.

 Na co si dávat pozor?

Případná rizika vyplývají zejména z nezkušenosti s operativním leasingem a jsou zaměňována s jeho nevýhodami. Při uzavírání smlouvy je třeba se ujistit o několika klíčových detailech:

 • Zda máte správně nastaven celkový nájezd a rozsah služeb, které chcete po dobu pronájmu čerpat.
 • Zda jsou ve splátce uvedeny všechny potřebné servisní úkony, nejen ty které jsou předepsány výrobcem, typicky – destičky, kotouče, stěrače, … a zda je ve splátce započten adekvátní počet pneumatik pro celou dobu nájmu.
 • Jak jsou řešeny změny smluvních podmínek např. změny splátky při prodlužování či zkracování doby pronájmu a za jakých podmínek jsou možné, tedy za jakých podmínek má leasingová společnost nárok požadovat zvýšení měsíční splátky.
 • Jak jsou řešeny podmínky vrácení vozidla a jak je zpoplatněno jeho běžné či nadměrné opotřebení či poškození.
 • Jak jsou zpoplatněny kilometry, které s autem najedete navíc, popř. kolik vám vrátí, když najedete méně.

Dalším velkým rizikem je tlak zákazníka na cenu za hranici rentability leasingové společnosti. Ta v některých případech ustoupí, nicméně lze očekávat, že v průběhu doby nájmu bude požadovat další neočekávané poplatky, aby své peníze dostala zpět. Při vyjednávání se tedy vyplatí netlačit na cenu příliš, protože následky jsou nepříjemné pro obě strany.

Zde je na místě poukázat na rostoucí počet nabídek „operativního leasingu“ či pronájmu vozů a jejich srovnatelnost s klasickým operativním leasingem zahrnujícím všechny služby. Podstatná část vyrojivších se nabídek totiž není kvalitativně, rozsahem ani cenově srovnatelná. Udivují sice atraktivní cenou měsíční splátky, jenže pak zjistíte, že nezahrnuje servis, pneumatiky a další položky a zpravidla nemáte dost informací, abyste si to dopočítali a mohli srovnávat.

Pak se reálně stává, že vůz nabízený tradiční leasingovou společností se splátkou 8.500 Kč měsíčně je zdánlivě nevýhodný oproti témuž vozu nabízenému jedním z dealerů za 6.000 Kč. Když ale druhý vůz v rozsahu služeb doplníte o chybějící položky, je jeho splátka rázem 9.300 Kč. To, co se jevilo jako o 30% výhodnější, je nakonec o 10% dražší.

Výše uvedené není odmítáním alternativních nabídek pronájmu vozů či leasingu, ale výzvou k poctivé analýze před rozhodnutím. Aneb jak pravil Benjamin Franklin, pachuť mizerné kvality zůstává dlouho poté, co zmizí sladká chuť nízké ceny. 

Závěrem

Výběr vhodné formy financování vám chvíli zabere, ale určitě se ale vyplatí. Navíc budete mít dobrý pocit, že jste se nenechali nachytat na další “super nabídku” a nevyhodili své peníze z okna.

Zajímá-li vás o tomto tématu více, další informace naleznete na www.autaprofirmy.cz .